מזיכרון לפיוס: אזרחים לוקחים אחריות

ביום עיון שנערך במרכז ללימודים אקדמיים באור יהודה, בשיתוף עם העמותה להנצחתה של בת-חן שחק ז"ל, נדונו חסמים פסיכולוגיים שניצבים בפני התקדמות לסיום הסכסוך, ודרכים אפשריות להתגבר עליהם. במוקד הדיון עמד מעשה הגבורה האישי של משפחות שכולות של פלסטינים וישראלים, שהחליטו להמיר את השפעותיו השליליות של הזיכרון הטראומטי האישי והקולקטיבי בהידברות ובהבנה הדדית. משפחות אלה בחרו להתייצב באומץ בפני הפיתוי הכוזב לאטום את הלב והראש בפני צערם של שכולים מן הצד השני, וסרבו להיכנע לאשליית הנחמה שבהסתגרות בתוך חומות האיבה. האסטרטגיה שבה בחרו להתמודד עם אבלן מורדת בכוחו המשעבד של הזיכרון, ומאפשרת לצמוח מתוך האסון ולמצוא נחמה אמיתית, שנולדת מתוך הנחישות המשותפת להפסיק את מעגל ההרג.

יום העיון נפתח בברכות ממר אבי ביתן- יו"ר חבר הנאמנים, המרכז ללימודים אקדמיים
סרטון וידיאו: מר אבי ביתן
והקדמה מפי פרופ' דוד חן, דקאן ביה"ס לחינוך, המרכז ללימודים אקדמיים
סרטון וידיאו: פרופ' דוד חן

את יום העיון הנחתה ד"ר עירית קינן, מרצה בכירה בביה"ס לחינוך של המרכז ללימודים אקדמיים, וחוקרת של טראומת מלחמה ושל השפעותיו של הזיכרון הקולקטיבי על סכסוכים אתניים.
סרטון וידיאו: ד"ר עירית קינן

רב שיח: זיכרון ופיוס- מבדידות הכאב לדיאלוג ושיתוף
הקדמה והנחייה: ד"ר עירית קינן
בהשתתפות:
ד"ר עירן הלפרין- בית הספר לממשל והתוכנית לפסיכולוגיה פוליטית, המרכז הבינתחומי בהרצליה
גב' נוהא חטיב- ראש תחום דמוקרטיה, משרד החינוך מחוז צפון
מר יצחק פרנקנטל- מנהל הקרן האמריקנית לפיוס סובלנות ושלום
 

ד"ר עירן הלפרין - מרצה בכיר בבית הספר לאודר לממשל, וסגן מנהל התכנית בפסיכולוגיה פוליטית במרכז הבינתחומי בהרצלייה. ב2007-, ערן סיים את הדוקטוראט שלו בהצטיינות באוניברסיטת חיפה, וב2008- שהה בפוסט דוקטורט באוניברסיטת סטנפורד. מחקריו של ד"ר הלפרין מתמקדים בתפקיד הרגשות בקונפליקטים ובפתרונם. הוא פרסם מאמרים רבים בכתבי עת מדעיים חשובים, ואף מכהן כעורך עמית בכתב עת בינלאומי לפסיכולוגיה פוליטית.

ד"ר הלפרין הסביר, שבכל סכסוך ישנם דברים קונקרטיים ואמיתיים, שהיו יכולים להיפתר בקלות יחסים אם לא היו סביבם הרבה חסמים פסיכולוגיים, שמסתירים את היכולת לראות הזדמנויות ואפשרויות לפיתרון. בדבריו הוא הציג את החסמים הללו ודרכים להתמודדות איתן.
סרטון וידיאו: ד"ר עירן הלפרין חלק א'
                  ד"ר עירן הלפרין חלק ב'
 

גב' נוהא ח'טיב, ערבייה פלסטינית, אשת חינוך ומיוזמי הקמת בתיה"ס המשותפים ליהודים וערבים בארץ.
נוהא לימדה בביה"ס המשותף הראשון שנפתח באזור הגליל, הקימה וניהלה במשך 5 שנים את ביה"ס גשר על הוואדי, שהוא ביה"ס המשותף השלישי שנפתח באזור ואדי עארה. כיום נוהא מכהנת כראש תחום חינוך אזרחי וחיים משותפים במחוז הצפון במשרד החינוך, מנחה ומדריכה מורות ובתי"ס יסודיים יהודיים בשילוב לימודי הערבית כלימודי חובה לתלמידי ה'+ו
'.
בנוסף, נוהא היא יזמית חברתית. היא יוזמת ומובילה מהלכים חברתיים לקידום ושינוי המערך החברתי המופרד בארץ בין יהודים לערבים, מכהנת בוועד המנהל של המרכז לדיאלוג בנס-עמים, ומנהלת שותפה לפרויקט נשים מובילות שינוי במסגרת עשיית עמותת vital voices בארץ. לפני כשבועיים זכתה על פעילותה בפרס של קרן שהוקמה על ידי הילרי קלינטון ומעניקה פרסים לנשים מנהיגות שינוי חברתי.

נוהא שיתפה את הנוכחים באופן שבו התגברה על החסמים הרגשיים שעליהם דיבר ד"ר הלפרין, וסיפרה על העשייה היומיומית של נשים מנהיגות, ערביות ויהודיות, לקידום הידברות, הבנה הדדית ופיוס.
סרטון וידיאו: גב' נוהא ח'טיב

הדובר השלישי היה מר יצחק פרנקנטל, שכמו משפחת שחק, הוא אחד מאותם אנשים, שמעשה הגבורה האישי שלהם בחיפוש אחר פיוס, מורה לכולנו את הדרך.

יצחק פרנקנטל נולד בבני ברק למשפחה ציונית דתית. ביולי 1994, בנו, אריק פרנקנטל , שהיה באותה עת חייל בשריון, נחטף ונרצח על ידי ארגון החמאס כאשר עלה על טרמפ בצומת ראם. הטרגדיה שפקדה אותו יכלה להוביל אותו לכיוונים רבים ומנוגדים. יצחק בחר בדרך הפיוס. הוא הקים את חוג ההורים – פורום המשפחות, שמורכב מהורים שכולים יהודים ופלסטינים, אשר נפגשים במטרה לקדם את רעיון הפיוס והשלום בין העמים. בהמשך, הקים פרנקנטל את מכון אריק, שעוסק בקידום הפיוס בין ישראלים לפלסטינים בדרכים חינוכיות. פעילותו של יצחק זיכתה אותו בפרס מיוחד מקרן לאונרד כהן. את כספי הפרס הוא בחר להקדיש להמשך מאמצי הפיוס באמצעות הקרן האמריקנית לפיוס סובלנות ושלום, שאותה הוא מנהל.

יצחק שיתף את הקהל בכך, שהמחשבה הראשונה שלו כשהודיעו לו על נפילת אריק ז"ל הייתה, שהוא איבד את בנו לא מכיוון שהרוצחים הכירו אותו אלא מכיוון שאין שלום, ואם כך הוא צריך לעשות כל מה שהוא יכול לקדם את השלום. הוא תיאר את תחושת הכישלון שלו, כאבא, על שלא עשה מספיק כדי להביא את השלום. בהמשך דבריו הציג יצחק פרנקנטל את המסקנה שהקרן הגיעה אליה, בעקבות עבודה משותפת עם חוקרים, ובהם גם ד"ר עירן הלפרין, שחלק גדול מהתמשכות הסכסוך נובע מתפיסה של ניהול הסכסוך ולא פיתרון הסכסוך. וכי הסיבות העיקריות לכך שהסכסוך איננו מסתיים הן חולשת הנהגה בשני הצדדים, וחסמים פסיכולוגיים. הקרן פועלת להסרתם של חסמים אלה, ולהשפעה על דעת הקהל להאמין שהשינוי אפשרי.
סרטון וידיאו: מר יצחק פרנקנטל

בתום הפאנל נשאלו שאלות מהקהל, שהתמקדו בעיקר בסוגית החסמים הפסיכולוגיים והדרכים להתגבר עליהם
סרטון וידיאו: שאלות משתתפי יום העיון


חינוך לחיים משותפים - אתגר של מערכת החינוך

מר אדר כהן- מפמ"ר אזרחות ומנהל המטה לחינוך אזרחי
 

החלק השני
של יום העיון הוקדש לאתגר שעומד בפני מערכת החינוך בארץ בהנחלת ערכים של אזרחות משותפת ליהודים וערבים. בשנים האחרונות הגיע משרד החינוך למסקנה, שיש חשיבות מיוחדת להתמודדות עם הדילמות החברתיות, שמעסיקות את החברה כולה ומחלחלות לתוך בתי הספר ומערכת החינוך כולה. אחת הסוגיות החשובות ביותר שעומדות על הפרק בחיינו כאן, היא סוגית האזרחות המשותפת של יהודים וערבים בארץ.

את הנושא הציג מר אדר כהן, המפמ"ר לאזרחות ומנהל המטה לחינוך אזרחי במשרד החינוך. מר כהן תיאר את המאמצים של משרד החינוך להטמיע ערכים של אזרחות משותפת וקידום השלום, ואת האתגר שבהנחלת ערכים אלה ובו בזמן לסייע לילדים להתמודד עם החיים במציאות של סכסוך.
סרטון וידיאו: מר אדר כהן

החלק השלישי של יום העיון הוקדש לבת חן שחק ז"ל ולעמותה שהקימו הוריה להנצחתה. גב' אילת שחק סיפרה על היומנים שכתבה בת-חן, והציגה בפני הקהל קטעים מהם, שאותם ניתחה במהלך עבודת הגמר שעשתה במכללת דרבי בלימודי התואר השני שלה, על יומנים אישיים ומאפיינים שלהם ושל הכותבים אותם.
סרטון וידיאו: גב' אילת שחק – נשים רוקמות דיאלוג
סרטון וידיאו: גב' אילת שחק – היומנים של בת חן

מר צביקה שחק סיפר על פעילותה של העמותה להנצחתה של בת-חן ז"ל, שמקדישה את כל מאמציה לקידום השלום ולקידום כותבים צעירים.
סרטון וידיאו: מר צביקה שחק


חלוקת מלגות- ד"ר חנה בר- ישי, ס. דקאן ביה"ס לחינוך
וגב' אילת שחק

יום העיון הסתיים בחלוקת מלגות מטעם העמותה להנצחת בת-חן שחק.
הסטודנטיות שקיבלו מלגות הן: רווית עמיר וניהאיה פריג', אשר פעלו בשיתוף פעולה אקדמי בכתיבת עבודת גמר. רווית וניהאיה, האחת מהמגזר היהודי-דתי והשנייה מהמגזר הערבי-דתי, חברו יחד למחקר השוואתי בנושא של הוראה בכתות הטרוגניות. השתיים נפגשו במרכז והפכו לחברות מאד טובות ברמה האישית.

סרטון וידיאו: חלוקת מלגות


** לתמונות מיום העיון >>>

**העשרה:
השיח והמראה: השיח על טראומת המלחמה מהווה מראה לתהליכים לאומיים ולאמונות חברתיות
ד"ר עירית קינן, ביה"ס לחינוך, המרכז ללימודים אקדמיים

צעד ראשון לפיוס
ד"ר עירית קינן, ביה"ס לחינוך, המרכז ללימודים אקדמיים

לאתר העמותה להנצחת בת חן שחק ז"ל >>>